Kwaliteit
In de praktijk
Gebruiker centraal
Starten
Diensten
Lex Kampert
Kwaliteit

Informatiekwaliteit, uw aandacht waard 

 

Vaak wordt met de term informatiekwaliteit bedoeld de juistheid, volledigheid, tijdigheid, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van informatie. Relevantie, detailleringsgraad, actualiteit, begrijpelijkheid, consistente presentatie, gebruiksgemak en vele andere aspecten zijn evenzeer van belang.

Informatiekwaliteit is niet hetzelfde als de aanwezigheid van allerlei kwaliteitsbevorderende maatregelen, hoe nuttig die ook mogen zijn. Het gaat om de gerealiseerde inhoudelijke kwaliteit, die informatiegebruikers echt interesseert.

 
Gebrekkige informatiekwaliteit kan een hoop geld kosten en slecht zijn voor de reputatie. Dat spreekt voor zich bij incidenten. Maar men is zich meestal niet bewust welke kansen onbenut blijven en welke schade doorlopend wordt opgelopen bij achterblijvende informatiekwaliteit. Schade loopt uiteen van lage klanttevredenheid tot milieuschade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 Voorbeelden van kansen bij goede informatiekwaliteit:
 - Behoud en uitbouw van reputatie
 - Snel kunnen doorvoeren van wijzigingen in prijzen en assortiment
 - Snel kunnen terugtraceren naar de gegevensbron
 - Actuele liquiditeitsprognoses en resultatenoverzichten
 - Wendbaarheid: snel kunnen acteren bij onverwachte ontwikkelingen
 - Scherp bepalen van beleidsdoelstellingen 

Kwaliteit In de praktijkGebruiker centraalStartenDienstenLex Kampert
Alle rechten voorbehouden